Träning

Har du frågor angående seiorträning så skicka ett mail till

Lena Johnsson      mail    pingislena@gmail.com

Har du frågor angående ungdomsträning så skicka ett mail till

Robin Ahlandsberg      mail    kakpingis@gmail.com

Avgifter

Medlemsavgift   2023

Senior     1 200 kr

Ungdom   800 kr

Familjemedlemskap   1 800 kr

Träningsavgift   2023

Ungdom   500 kr  vår,  500 kr höst

Licensavgift   2022-23

A-licens, för deltagande i nationell tävling samt senior och veteranserie:

650: - för seniorer
400: - för ungdom
400: - för ålderspensionärer
200: - för barn
D-licens, för deltagande i distriktstävling (inom eget distrikt), ungdoms- eller pensionärsserie: 100: - för alla åldrar.


Åldersindelning A-licens/licensavgift
Senior Födda 1958-2000 650: -
U20, U19, HJ/DJ18 födda 2001-2003 650: -
Ungdom HJ/DJ 17 födda 2004 eller senare 400: -
P/F 16 födda 2005 eller senare 400: -
P/F 15 födda 2006 eller senare 400: -
P/F 14 födda 2007 eller senare 400: -
P/F 13 födda 2008 eller senare 400: -
P/F 12 födda 2009 eller senare 400: -
Barn P/F 11 födda 2010 eller senare 200: -
P/F 10 födda 2011 eller senare 200: -
osv.
Ålderspensionärer Födda 1957 eller tidigare 400: -